ஃபைபர் ஆப்டிக்ஸ் - அட்டென்யூட்டர்கள்

படம் பகுதி எண் விளக்கம் பங்கு அலகு விலை வாங்க
DWDM-MUX-LGX-1CH-100GHZ-CH52-LCA-UPG

DWDM-MUX-LGX-1CH-100GHZ-CH52-LCA-UPG

Jabil

DWDM OADM-1CH MODULE

கையிருப்பில்: 36,887

$104.83700

CWDM-MUX-LGX-4CH-CH55-CH61-LCA-UPG

CWDM-MUX-LGX-4CH-CH55-CH61-LCA-UPG

Jabil

CWDM OADM-4CH MODULE

கையிருப்பில்: 32,229

$303.75000

HMU-PJAT1K-A10R-MUASA(20)

HMU-PJAT1K-A10R-MUASA(20)

Hirose

CONN MU ATTENUATOR

கையிருப்பில்: 40,482

$99.36000

DWDM-MUX-LGX-1CH-100GHZ-CH24-LCA-UPG

DWDM-MUX-LGX-1CH-100GHZ-CH24-LCA-UPG

Jabil

DWDM OADM-1CH MODULE

கையிருப்பில்: 35,724

$104.83700

DWDM-MUX-LGX-1CH-100GHZ-CH48-LCA-UPG

DWDM-MUX-LGX-1CH-100GHZ-CH48-LCA-UPG

Jabil

DWDM OADM-1CH MODULE

கையிருப்பில்: 47,173

$104.83700

DWDM-MUX-LGX-1CH-100GHZ-CH50-LCA-UPG

DWDM-MUX-LGX-1CH-100GHZ-CH50-LCA-UPG

Jabil

DWDM OADM-1CH MODULE

கையிருப்பில்: 38,695

$104.83700

DWDM-MUX-LGX-4CH-100GHZ-CH41-CH44-LCAUPG

DWDM-MUX-LGX-4CH-100GHZ-CH41-CH44-LCAUPG

Jabil

DWDM OADM-4CH MODULE

கையிருப்பில்: 41,956

$373.46400

DWDM-MUX-LGX-1CH-100GHZ-CH37-LCA-UPG

DWDM-MUX-LGX-1CH-100GHZ-CH37-LCA-UPG

Jabil

DWDM OADM-1CH MODULE

கையிருப்பில்: 43,696

$104.83700

DWDM-MUX-LGX-1CH-100GHZ-CH31-LCA-UPG

DWDM-MUX-LGX-1CH-100GHZ-CH31-LCA-UPG

Jabil

DWDM OADM-1CH MODULE

கையிருப்பில்: 42,610

$104.83700

HSC-AT11CS-A09

HSC-AT11CS-A09

Hirose

CONN SC ATTENUATOR 9DB 250MW

கையிருப்பில்: 31,961

$58.56000

DWDM-MUX-LGX-1CH-100GHZ-CH32-LCA-UPG

DWDM-MUX-LGX-1CH-100GHZ-CH32-LCA-UPG

Jabil

DWDM OADM-1CH MODULE

கையிருப்பில்: 41,978

$104.83700

HSC-AT11U-A09

HSC-AT11U-A09

Hirose

CONN SC ATTENUATOR 9DB 250MW

கையிருப்பில்: 44,006

$45.76000

DWDM-MUX-LGX-1CH-100GHZ-CH28-LCA-UPG

DWDM-MUX-LGX-1CH-100GHZ-CH28-LCA-UPG

Jabil

DWDM OADM-1CH MODULE

கையிருப்பில்: 44,096

$104.83700

HMU-PJAT1K-A06R1(20)

HMU-PJAT1K-A06R1(20)

Hirose

CONN MU ATTENUATOR

கையிருப்பில்: 38,460

$89.44000

HSC-AT11U-A05

HSC-AT11U-A05

Hirose

ATTENUATOR F/OPTIC 5.0DB

கையிருப்பில்: 30,014

$59.50000

HSC-AT11CS-A03

HSC-AT11CS-A03

Hirose

ATTENUATOR F/OPTIC 3.0DB

கையிருப்பில்: 44,688

$62.22000

HSC-AT11CS-A05

HSC-AT11CS-A05

Hirose

ATTENUATOR F/OPTIC 5.0DB

கையிருப்பில்: 43,397

$62.22000

DWDM-MUX-LGX-16CH-100GHZ-CH21-CH36LCAUPG

DWDM-MUX-LGX-16CH-100GHZ-CH21-CH36LCAUPG

Jabil

DWDM MUX/DEMUX 16 CH MODULE

கையிருப்பில்: 32,924

$1058.14800

HMU-PJAT1K-A08R1(20)

HMU-PJAT1K-A08R1(20)

Hirose

CONN MU ATTENUATOR

கையிருப்பில்: 44,428

$89.44000

HSC-AT11U-A03

HSC-AT11U-A03

Hirose

ATTENUATOR F/OPTIC 3.0DB

கையிருப்பில்: 33,368

$48.62000

Top